Rodzimowierca.pl

(...) Samo pojęcie powstało ze złączenia dwóch słów: "wiara" w znaczeniu zespołu zasad, na których opiera się pogląd na świat oraz "rodzima" czyli właściwa danej społeczności, regionowi - pochodząca z danego narodu, plemienia, ojczyzny, macierzy, domu, miejsca, itd.

Portal RODZIMOWIERCA jest jednym z pierwszych tego rodzaju w polskim internecie. Z drobnymi przerwami funkcjonował od co najmniej 2002 roku. Również obecnie trwają pracę nad jego ostatecznych wyglądem i charakterem. Jako, że docelowo pełnić ma rolę ogólnopolskiej Rodzimowierczej Agencji Prasowej (RAP) trwają pracę nad jego ostatecznym wyglądem i charakterem. Do tego potrzebne jest jednak stosowne miejsce na serwerze, a przede wszystkim nowy projekt witryny oparty o PHP i bazę MySQL.
Niezbędne będą też osoby, które podjęłyby się funkcji redaktorów poszczególnych działów na nowo zaprojektowanego portalu. Tym samym zapraszamy osoby mogące pomóc w realizacji tego projektu o kontakt, a pozostałych o wsparcie oraz sugestie co w takim portalu chcielibyście znaleźć

Napisz do nas

Ogólnopolski:
Rodzimy
Kujawy i Pomorze:
Wolne Wilki - Słowiańska Wataha
Wielkopolska:
Anastazja Jaworska
Śląsk:
Szymon Gilis

Słowiańska Polska

Mapa Słowiańskiej Polski

Projekt ogólnopolski 2 Czerwca 2015

Wzajemnie współpracujące i budujące lokalne społeczności słowiańskie wspólnoty, rodzimowiercze związki wyznaniowe i Kościoły, stowarzyszenia, fundacje i bractwa. Chcesz dodać swój punkt - zgłoś się pod adres e-mail: mapa@rodzimowierca.pl

Uwaga: Na mapie zaznaczone są lokalizacje i kontakty do wspólnot, grup i osób, które sobie tego życzą oraz nie wykluczają wzajemnego wsparci i współpracy z pozostałymi.

Dołącz do naszej grupy na Facebook.

 

 

Projekt Ziemia

 

"Rodzimowiercy na swoim."

Ogólnopolski projekt zakupu ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe.

Witajcie Rodzimowiercy i Rodzimokulturowcy, czyli wszyscy Ci którym szczególnie bliska jest rodzima słowiańska wiara i kultura. Po wielu przygotowaniach ruszamy z projektem zakupu ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe. Naszym marzeniem jest by po wiekach na polskiej ziemi znów wzrastał poświęcony przodkom święty Gaj. By powstała świątynia, w której spotykać się będą czciciele Świętowita, Peruna, Welesa, Mokoszy oraz pozostałych słowiańskich bóstw, będących częścią naszego polskiego dziedzictwa. By ludzie poszukujący kontaktu z naturą czuli się tam jak u siebie. Jest to możliwe wyłącznie przy Waszym rzeczywistym wsparciu. Nikt nie da nam nic za darmo, dla tego jeśli chcemy mieć swój własny wspólny kąt w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, to musimy o to zadbać sami.

Swoistym gwarantem tego projektu jest najstarszy (zarejestrowany w 1995 roku) rodzimowierczy związek wyznaniowy: Rodzimy Kościół Polski. Za pośrednictwem jego konta bankowego i zamieszczanym regularnie sprawozdaniom zadbamy o przejrzystość i transparentność przebiegu całego przedsięwzięcia. Dodatkowo związek ten, posiadający w swym programie jak dotąd najbardziej szerokie założenia rodzimowiercze, gwarantuje że z późniejszego użytkowania tego terenu, ze względu na różnice wyznaniowe, nie zostaną wykluczeni żadni rodzimowiercy i rodzimokulturowcy słowiańscy. Tak jak obecnie wszystkie główne święta obchodzone w ramach RKP są otwarte i publiczne dla wszystkich zainteresowanych, tak otwarte i publiczne ma być użytkowanie terenu jaki zamierzamy zakupić. Tym samym projekt adresowany jest do wszystkich otwartych na współpracę i zainteresowanych tym wspólnot, związków i grup rodzimowierczych, jak również do rodzimowierców niezrzeszonych oraz rodzimokulturowców. Każdy może dołączyć do projektu, a następnie uczestniczyć we współużytkowaniu tego terenu.

Ofiary na zakup ziemi przesyłać można na poniższe konto:
Rodzimy Kościół Polski
PKO BP. SA Oddział I Końskie
14 1020 2629 0000 9102 0118 9752
(koniecznie z dopiskiem w tytule przelewu: "Rodzimowiercza Ziemia")
Lub
wspierając nasz projekt za pośrednictwem następujących systemów:

 - PayPal *

* Od wpłat wniesionych na projekt tą drogą, pośrednik potrąca opłatę za przeprowadzenie transakcji, której górna granica przy najmniejszym zakresie kwoty wynosi 2,9% + 0,80 PLN.

 - Zrzutka.pl **
** Od wpłat online wniesionych na projekt tą drogą, pośrednik potrąca opłatę za przeprowadzenie transakcji w wysokości 3.5%, w zaokrągleniu do pełnej złotówki.

Niżej prezentujemy wstępne cele, założenia i wymogi projektu, które nam przyświecają:

 1. Zakupiony teren winien bezpośrednio posiadać, konieczną do sprawowania celów kultowych, linię brzegową rzeki lub jeziora (mile widziane sąsiedztwo lasu oraz możliwość poszerzenia gruntu o zakup sąsiednich działek dla rodzimowierców i rodzimokulturowców chcących osiąść w sąsiedztwie);
 2. Teren winien mieć możliwość uzyskania prawa do zabudowy;
 3. Teren winien być zakupiony na rodzimowierczy związek wyznaniowy, gwarantujący jego stałe (niezależne od warunków losowych dotyczących osób fizycznych), publiczne użytkowanie do celów kultowych;
 4. Osoby fizyczne wspierające projekt finansowo (powyżej ustalonych progów) będą mogły liczyć na preferencyjne warunki korzystania z nieruchomości.
 5. Łączna kwota zebranych ofiar na zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe może zostać pomniejszona o koszt prowadzenia i rozliczenia rachunku (np. opłacenie usług księgowej) oraz w przypadku kwot zebranych i przekazanych za pośrednictwem portali crowdfunding'owych może zostać ona pomniejszona o koszt wyprodukowania materiałów promocyjnych (wyszczególnionych w ramach poszczególnych zbiórek crowdfunding'owych) rozliczanych na podstawie rachunków.
 6. Zakup oraz późniejsze utrzymanie nieruchomości wspierać mogą inne wspólnoty, fundację i związki rodzimowiercze w zamian za uznanie ich prawa do współużytkowania rzeczonej nieruchomości, nie naruszającego publicznego charakteru kultowego tejże nieruchomości.
 7. Inne wspólnoty, fundacje i związki rodzimowiercze wpierające zakup i chcące uczestniczyć w użytkowaniu rzeczonego terenu zobowiązują się do bieżącego zamieszczania informacji odnośnie przebiegu poszczególnych etapów zbiórki na łamach stron swoich serwisów internetowych.
 8. Użytkowanie nieruchomości przez inne wspólnoty, fundację i związki rodzimowiercze uwarunkowane jest w myśl zasady: „pozostawiam miejsce w takim stanie w jakim je zastałem lub lepszym”, pod groźbą wykluczenia danej wspólnoty, fundacji lub związku z dalszego użytkowania nieruchomości na lat 8.
 9. Priorytetem po zakupie rzeczonej nieruchomości będzie jak najszybsze zasadzenie Świętego Gaju i wybudowanie Chramu. W późniejszym okresie rozbudowywana będzie dalsza infrastruktura - organizacja bazy noclegowej, terenu rekreacyjnego, sadu owocowego dawnych odmian (będącego częścią większego parku słowiańskiego), czy miejsca zamieszkania obsługi terenu.
 10. Nieruchomość ma posiadać charakter niekomercyjny. Potencjalne uzyskiwane dochody będą przeznaczane na utrzymanie obiektu i jego rozwój.
 11. W przypadku rozwiązania głównego związku nadzorującego nieruchomość zostaje ona przekazana nieodpłatnie, do użytkowania na tych samych warunkach, innej wspólnocie rodzimowierczej lub specjalnie do tego celu powołanej fundacji rodzimowierczej.
Więcej informacji o projekcie i odpowiedzi na pytania znajdziecie na facebook’owej stronie:
Polska Rodzimowiercza Ziemia